N279 Brug over Zuid-Willemsvaart - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

N279 Brug over Zuid-Willemsvaart

Iets later dan gepland begon in december tijdens de eerste sneeuwbuien het heiwerk voor de brug N279 bij Den Dungen voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Tot half januari gaan er in totaal ca. 280 funderingspalen de grond in. Vroom Funderingstechnieken produceert de Vibro-palen in twee fasen. Het winterse weer leverde ook al tijdens opbouw al ijzingwekkende beelden op.

Voor het heiwerk waren zes vrachtwagens nodig om drie van de grootste heistellingen uit Europa aan te voeren.  De aannemerscombinatie voert het werk uit in opdracht van Rijkswaterstaat.
In totaal worden op deze locatie nabij industrieterrein De Brand 150 prefab betonpalen en ca. 130 Vibro-palen de grond in de heien in combinatie met voorboren.

Het nieuwe stuk kanaal wordt om de stad 's-Hertogenbosch heen gelegd en er komen twee nieuwe sluizen: bij Berlicum en bij Empel. De sluizen zijn noodzakelijk om het verschil in waterniveau te overbruggen tussen de huidige Zuid-Willemsvaart en de Maas.

Totale project

Rijkswaterstaat legt een nieuw stuk kanaal aan van negen kilometer. Het is een aftakking van de huidige Zuid-Willemsvaart. De aftakking begint bij bedrijventerrein De Brand in 's-Hertogenbosch, en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. Daarnaast wordt het kanaal, van Den Dungen tot Veghel, verbeterd. Het doel is de totale Zuid-Willemsvaart geschikt te maken voor grotere schepen (klasse IV).

Brabant beter bereikbaar over water

De omlegging en verbetering van de Zuid-Willemsvaart is één van de grote projecten op en om de Brabantse kanalen. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat aan:

  • Vervanging vande sluizen 4, 5 en 6 in de Zuid-Willemsvaart.
  • Verbreden van de Zuid-Willemsvaart: Den Dungen-Veghel.
  • Verbreding van het Wilhelminakanaal en de bouw van een sluisbij Tilburg.

FEITEN EN GETALLEN

Project 23118 en 23129 Den Dungen

Project N279 brug Zuid-Willemsvaart
Locatie Zuid Willemsvaart Maas Den Dungen
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Aannemer Willemsunie
Aannemer Van Hattum & Blankevoort BV Woerden
Constructeur Rijkswaterstaat
Uitvoeringsperiode sept 2010 - dec 2014
Funderingswerkzaamheden
Fase 1 Vibro-paal, inclusief voorboren

  • Aantal: ca. 130
  • Paallengte: 27,30 – 29,09 m
  • Doorsnede casing / voet: 559 / 660 mm

Fase 2 Vibro-paal, inclusief voorboren

  • Aantal: 48
  • Paallengte: 27,75 - 29,06 m
  • Doorsnede casing / voet: 508 / 620 mm

Default rsm 78 104
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Rob Sman, bel +31(0)299 409 542 of stuur ons een e-mail.