Stabilisatie woonboerderij - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Stabilisatie woonboerderij

De woonboerderij van de familie Dirkmaat was al jaren langzaam aan het verzakken. Hierdoor ontstonden kleine scheuren in de gevels. Zij besloten om, samen met ons, een plan te maken om een einde te maken aan deze verzakkingen.

Inventariseren en plannen maken

Vroom heeft in kaart gebracht hoe de bestaande woning is gefundeerd. In dit geval is de woning gefundeerd op zogenaamde togen. Deze togen steunen op oude houten palen die wellicht enigszins zijn gaan rotten en er voor zorgen dat de fundering is gaan zakken. De oplossing is om de bestaande togen te ondersteunen. De familie had er voor kunnen kiezen om de woning op te vijzelen. Nadeel daarbij is dat de kosten hoger zouden uitpakken en dit woog niet op tegen de voordelen.

Grondwerk

Allereerst zijn rondom de woning proefsleuven gemaakt. De sleuven zijn gebruikt om kabels en leidingen op te sporen, de bestaande fundering goed in kaart te kunnen brengen en waar nodig het plan daarop aan te passen. Door het graven van de sleuven kwam er grond vrij die tijdelijk in de tuin is opgeslagen. Nadat de complete constructie is gemaakt is de grond weer in de sleuven aangebracht.

Funderingspalen

Tegen de bestaande gevel zijn 15 stuks stalenbuispalen geheid. Deze palen worden in de buis en op de punt geheid waardoor de trillingen minimaal zijn. Tijdens het heien zijn de trillingen gemonitord om er zeker van te zijn dat de trillingen de maximale waarden niet zouden overschrijden. De buizen zijn tijdens het heien hol en worden na het heien voorzien van wapening en volgestort met beton.

Fundering

Over de nieuwe funderingspalen is een werkvloer van beton gestort, die dient als stabiele ondergrond voor het realiseren van de nieuwe fundering. Op de werkvloer is de nieuwe bekisting gesteld, waarna de wapeningen zijn aangebracht. Ter plaatse van de togen wordt de funderingsbalk ook onder de gevel gerealiseerd. Nadat de gehele bekisting compleet was, hebben we de bekisting geheel volgestort met beton.

Metselwerk

De funderingsbalk is op een vorstvrije diepte gelegd met als bijkomend voordeel dat deze ook niet in het zicht komt. Omdat de bovenzijde van de fundering niet tot bovenin de togen komt, wordt deze ruimte opgevuld met metselwerk. De laatste kleine ruimte die overblijft is, opgevuld met mortel. Dit noemen we het 'onderkouwen van de constructie'.

Klaar voor de toekomst

Nadat de tijdelijke bekisting is verwijderd en de grond is aangevuld, is deze woonboerderij klaar voor de toekomst. De familie Dirkmaat kan op deze plek heerlijk verder vertoeven.

Default spr website 165 185 6 5 19
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Sandro Pronk, bel +31(0)299 409 507 of stuur ons een e-mail.