Opwaardering Maasdrielhof 3 - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Opwaardering Maasdrielhof 3

De opwaardering van het Amsterdamse Maasdrielhof is hervat. Verder de wijk in, waar minder ruimte is wat zich uit in smallere straten en krappere bochten. Tegelijkertijd worden de elementen groter.

Na het succes van de eerdere fasen was het de uitdaging om ook voor deze fase alle elementen voor de portieken in prefab uit te voeren. De portieken zijn met anderhalve meter vergroot tot 10,5 meter lengte. In totaal zijn er 8 stuks portieken aangebracht. Naast prefab funderingsconstructies worden ook nieuwe in het werk gestorte vloeren in de verkeersruimtes van de woningen aangebracht.

Funderingspalen

Zowel de prefab bergingsvloeren als de in het werk gestorte elementenvloeren zijn gefundeerd op palen. Vanwege de beperkte ruimte in de wijk alsmede het dicht heien bij de bestaande woningen is er gekozen voor trillingsarme segmentpalen. Deze palen worden gemaakt van korte segmenten stalen buizen welke ter plaatse op elkaar worden gelast en vervolgens de grond in worden geheid. De segmentpalen worden aangebracht met een kleine machine welke zo klein is dat deze zowel buiten als binnen de palen kan aanbrengen. In totaal zijn er 41 stuks stalen buispalen geheid met een lengte van maximaal 11 meter.

Prefab bergingsvloeren

De vloeren onder de nieuwe aanbouwen (portieken) aan de buitenzijde zijn geprefabriceerd. De vloeren worden in de fabriek onder constante omstandigheden geproduceerd en vervolgens naar de wijk getransporteerd. Hierdoor zijn de vloeren van hoge kwaliteit en maatvast. Alle nodige voorzieningen zijn in de prefab bergingsvloeren ingestort waarmee de wanden en kozijnen gemakkelijk en exact aan de vloeren worden bevestigd.

Elementenvloeren 

Deze fase is er zowel buiten als binnen de woningen gewerkt. De vloeren binnen de woningen (doorgangen) zijn uitgevoerd als geïsoleerde elementenvloeren. Deze vloeren worden een prefab elementen aangeleverd en op maat gemaakt. Daarna worden de elementen ter plaatse afgestort met beton.

Prefab wanden

Op elke bergingsvloer zijn drie stuks wanden gemonteerd. Dit zijn de buitenwanden voor de bergingen en dragen samen met enkele stalen kolommen het dak. De wanden zijn geheel van witte beton en zijn aan de buitenzijde voorzien van een ribbel motief wat een luxe en vriendelijke uitstraling geeft.

Prefab daken

Als laatste zijn de daken van 3 meter breed en 10,5 meter lang op de wanden en kolommen gemonteerd. Hiermee zijn de portieken waterdicht gemaakt. De daken lopen aan de buitenzijde in afschot zodat het hemelwater naar de afvoer wordt begeleid. Ook is er een ventilatievoorziening voor naar de bergingen ingestort. Om het aanzicht van de portiek nog mooier in verhouding te krijgen is de dakrand verhoogd.

Verlichting

In de portieken is veel glas opgenomen, zo hebben de bewoners vanuit binnen een goed overzicht wat er zich in de straat afspeelt. Om ook in het donker overzicht te hebben zijn in de portieken spots met LED lampen opgenomen welke de portiek geheel verlichten. Buiten de veiligheid hiervan geeft het de portieken bij nacht een prachtige uitstraling. 

Default spr website 165 185 6 5 19
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Sandro Pronk, bel +31(0)299 409 507 of stuur ons een e-mail.