Windturbinepark Delfzijl Noord - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Windturbinepark Delfzijl Noord

In Delfzijl Noord bouwen we mee aan een windpark waar 19 windmolens genoeg elektriciteit opwekken om 55.000 huishoudens van groene stroom te voorzien.

Windpark Delfzijl Noord is gelokaliseerd op de Schermdijk (14 windturbines) en de Pier van Oterdum (5 windturbines). De locatie maakt onderdeel uit van het industriegebied Oosterhorn in het havengebied en valt daarbij onder het beheer van Groningen Seaports.

Heiwerk

Voor de fundering van de windmolens worden 608 stuks grondverdringende vibropalen aangebracht. De palen hebben een diameter van 508 mm en worden allen op een schoorstand van 1:10 aangebracht. Vroom Funderingstechnieken voert dit project uit met 3 funderingsmachines. Vanwege de afstand tussen de turbines worden de funderingsmachines van de ene naar de andere locatie getransporteerd.

Broedeiland

Bijzonder aspect is het broedeiland dat daar is gerealiseerd. Dit broedeiland is de eerstkomende 20 jaar de broedplek van honderden vogels. Het broedeiland, met een totale oppervlakte van maar liefst 3300 m2, is primair aangelegd voor de visdief en de Noordse stern. Maar kokmeeuwen, bontbekplevieren, scholeksters en zilvermeeuwen hebben dit broedseizoen het eiland ook omarmt.

Default pbo 78 104
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Paul Bochem, bel +31(0)299 409 541 of stuur ons een e-mail.