Particulier kent de weg - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Particulier kent de weg

Begin maart 2013 is gestart met het inheien van 8 segmentpalen (stalenbuis palen) t.b.v. herstelwerkzaamheden aan de fundering van een woning te Volendam.

Eigenaars van koopwoningen worden steeds mondiger en meer bedreven in hun rol van particuliere opdrachtgever. Uiteraard wordt dit ingegeven door de huidige economische omstandigheden die nopen tot zelfwerkzaamheid.

All in pakket

Vroom Funderingstechnieken kan samen met het dochterbedrijf P. van 't Wout Funderingstechnieken voor elke vorm van funderingsherstel een oplossing aanbieden, desgevraagd inclusief de begane grondvloer. Het herstellen van voldoende draagkracht is de meest gevraagde optie, maar soms is het opvijzelen van een scheefgezakt pand een bijkomende noodzaak.
Bij het Volendamse project bleef de bestaande fundering aanwezig, daardoor moet hier met de mini funderingsmachine “overheen geklommen” worden om de 8 nieuwe funderingspalen te kunnen heien. Om binnen in een woning bij een beperkte werkhoogte te kunnen heien worden de stalen buispalen segment voor segment in de grond geheid. Zowel de machine als deze buissegmenten konden door de 80 centimeter brede voordeur naar binnen worden gebracht.

Het Volendam project

Bij dit voorbeeldproject in Volendam ging het om het stabiliseren van de bestaande fundering. Na het inheien van de stalenbuispalen zijn deze voorzien van wapening en met beton afgestort. Daarna is er grondwerk verricht om tot de juiste diepte, onder de bestaande fundering te komen. Vanaf dat niveau is een nieuwe vloer onder de bestaande funderingsbalken gestort. Doordat de bestaande funderingsbalken aan de onderzijde niet geheel vlak waren zijn de holle ruimtes tussen de vloer en de funderingsbalken na het storten van de betonvloer opgevuld met krimparme mortel. De in het werk gestorte betonvloer geeft in combinatie met de geheide segmentpalen de bestaande woning voldoende draagkracht voor de komende 100 jaar.