380kV onderstation Beverwijk - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

380kV onderstation Beverwijk

Voor de uitbreiding van het TenneT onderstation in Beverwijk zijn ruim 600 zware prefab palen en 185 stalenbuispalen geheid. Ook zijn er 22 stalenbuispalen trillingsvrij direct naast het huidige station geschroefd. De stalenbuis palen zijn onder beperkte hoogte geproduceerd in verband met de bestaande hoogspanningsmast.

Het project is gefaseerd uitgevoerd waarbij rekening is gehouden met heit huidige station welke in bedrijf is gebleven. Tijdens de uitvoering is rekening gehouden met de veiligheidsregels. Ons personeel heeft de specifieke certificaten voor het terrein uitvoering gedaan en heeft gewerkt in veiligheidskleding. De palen zijn deels uitgevoerd in een beperkte werkhoogte omdat er ten allen tijde voldoende ruimte moest blijven tot de in bedrijf zijnde hoogspanningsmasten.

Hoogspanningsverbinding

Met het project 'Randstad 380 kV' voorzien het Ministerie van Economische Zaken en TenneT in een fasegewijze aanleg van een noodzakelijke hoogspanningsverbinding in de Randstad, verdeeld over een al gerealiseerde Zuidring (Wateringen-Bleiswijk) en de Noordring tussen Beverwijk en Bleiswijk.

Klaar voor de toekomst

De nieuwe verbindingen zijn van belang voor het borgen van de leveringszekerheid in de toekomst en het vergroten van de transportcapaciteit. Onderdeel van de nieuwe verbinding is het transformatorstation Vijfhuizen, die de elektriciteit van 380 kV naar 150 kV transformeert voor regionale distributie. Dit is nodig om stabiliteit op het elektriciteitsnet te garanderen.

Default spr website 165 185 6 5 19
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Sandro Pronk, bel +31(0)299 409 507 of stuur ons een e-mail.