Bedrijfspand Alkmaar - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Bedrijfspand Alkmaar

Vanwege de korte bouwtijd is Vroom reeds in het beginstadium bij dit project betrokken. Naast de korte bouwtijd werd de bouw uitgevoerd in de winterperiode. Vroom Betonbouw heeft de gehele fundering omgezet van het traditionele uitvoering naar het prefab funderingssysteem.

Vroom Betonbouw verzorgde de maatvoering, het heiwerk en de prefab funderingselementen als funderingsbalken, poeren en liftputten. inclusief prefab poeren en liftputten.

Op de bouwplaats is gestart met het uitzetten van de heipiketten. Direct na het inheien van de heipalen bleek uit een controle op paalafwijkingen dat er geen paal buiten de tolerantie was geheid. Hierna zijn de paalkoppen ingeboord, de stekken ingelijmd, voorzien van manchetten en de paalkoppen op de juiste hoogte opgestort.

Poeren

De poeren van dit project vormden hierbij de grootste uitdaging. Het gaat hierbij om driepaalspoeren waarop een enorme belasting zou worden losgelaten door de bovenliggende kolommen. 

Door de poeren te prefabriceren kwam het gewicht per poer uiteindelijk uit op 7 ton. Echter, de telekraan kon slechts op een bepaalde plaats worden opgesteld. Om die reden zijn de prefab funderingselementen gemonteerd met een 160-tons telekraan, die halverwege het pand was opgesteld. De montage vond in één dag plaats.

Montage in 1 dag

Allereerst zijn de poeren en liftputten gemonteerd. Daarna zijn de poeren met elkaar verbonden door de tussenbalken te monteren. De fundering is uiteindelijk opgeleverd met stekken uit de funderingsbalken en complete ankerpatronen uit de poeren. Zo kon zonder hiervoor voorzieningen in de elementen te hoeven boren, de volledige prefab boven constructie aan de fundering worden verbonden. Het geheel is strak volgens planning en zonder enige problemen uitgevoerd. En dat verdient een compliment!

Specificatie

Prefab betonpalen

Aantal: 150 stuks

Lengte 11,00 t/m 12,00 m

Vierkant 250 - 320 mm

Funderingsbalken

Totaal 294 m: 500 x 500 mm

Poeren 

Aantal 15: 2000 x 1800 x 800 mm 

Liftputten

Aantal 2: 2230 x 1800 x 900 mm

Default spr website 78 104
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Sandro Pronk, bel +31(0)299 409 507 of stuur ons een e-mail.