Petrochemie lengterecords - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Petrochemie lengterecords

Bij de uitbreiding van een tankopslagbedrijf in de Rotterdamse haven breekt Vroom Funderingstechnieken een lengterecord wat betreft de productie van geheide Vibro-palen en geschroefde VGS palen met grout.

Met de Hitachi CX1100GLS, de grootste funderingsmachine van Vroom, worden casings de bodem ingeheid met een lengte van 47.10 m, een schachtdoorsnede van 457 mm en een voetplaatdoorsnede van 560 mm.

Voor zover machinist Ronald Pronk bekend, is dit nog niet eerder vertoond in Nederland dat zulke lange casings voor funderingswerkzaamheden zijn ingezet. In totaal produceert Vroom ca. 1000 in de grond gevormde en grondverdringende Vibro-palen, waarvan een groot gedeelte de recordlengte heeft.

De werkzaamheden konden niet eerder starten dan nadat met magnetische en andere sonderingen duidelijk was of en waar zich mogelijk bommen uit de 2e wereldoorlog in de bodem bevonden. Dit onderzoek vindt nog steeds plaats. Om die reden wordt een aantal Vibro-palen nu uitgevoerd als geschroefde VGS (boor)palen. Ook daarbij is sprake van een recordlengte, want Vroom is in staat om voor dit project VGS-schroefpalen met een –niet standaard lengte- tot 44.2 m te produceren. 

Veilig werken

Voor deze locatie in de Rotterdamse havens gelden geen bijzondere eisen zoals een funderingsmachine met drukcabine of speciale werkkleding.
Er zijn de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen voordat het project van start kon gaan. Naast het saneren van vervuilde grond vindt er nog steeds onderzoek plaats naar achtergebleven blindgangers uit de 2e Wereldoorlog. Naast magnetometing worden ook prikacties uitgevoerd waarbij voelers tot 15 meter diepte de bodem min of meer “aftasten”.
Dit onderzoek is nog steeds gaande in die zones waar Vroom nog niet actief is. Besloten is om een aantal Vibro-palen uit te voeren als VGS (boor)palen. Dat is tevens een betere optie die in de nabijheid van de bestaande tanks weinig trillingen veroorzaken.

Geluidwering

Omdat een normale standaard geluidsmantel in dit project niet kon worden toegepast is een andere voorziening getroffen. Voor het terugdringen van de geluidsoverlast naar de direct omgeving toe is een mobiel scherm gemaakt dat om de buis wordt geplaatst. Voor de geluidwering moest een speciale omkasting worden ingezet omdat de vibro-palen tot aan het werkniveau worden geproduceerd. Deze oplossing reduceert inderdaad het geluid naar de omgeving, maar de Vroom ploeg krijgt omgekeerd nu wel de volle laag en draagt speciale gehoorbescherming.

Magnetometer sondering

Terwijl Vroom op de vrijgegeven en schoongemaakte de Vibro-palen aan het produceren is wordt in andere delen nog onderzoek verricht naar achtergebleven bommen. De
magnetometer sonderingen worden toegepast voor de detectie van in de ondergrond aanwezige ijzerhoudende objecten. Het meetprincipe van de magnetometer is gebaseerd op de detectie van magnetische onregelmatigheden welke door ijzerhoudende objecten worden veroorzaakt.
Door deze lokale afwijking van het totale magnetische veld te meten, kan de locatie van geleidende objecten en lagen nauwkeurig worden bepaald. De grootte van de gemeten
afwijking is proportioneel aan de hoeveelheid ijzerhoudend metaal in de ondergrond.

Opsporen

Toepassingen waarbij de magnetometer kan worden ingezet zijn o.a.:

 • Het bepalen van damwand- en/of paallengtes (bij gewapende palen);
 • Het opsporen van niet gesprongen explosieven (NGE), zoals bijv. vliegtuigbommen, mortieren, granaten;
 • Het opsporen van metaalhoudende kabels en leidingen en/of elektriciteit voerende leidingen.

Tijdens de uitvoering van de magnetometer sondering kunnen ook de standaard sondeerparameters zoals puntweerstand, kleef en helling worden meegenomen. Desgewenst kan ook de waterspanning worden geregistreerd. Door deze gelijktijdige
registratie van geotechnische parameters en het magnetisch veld kan worden aangegeven in welke grondlagen de eventuele metalen voorwerpen zich bevinden. Daarnaast kan de verkregen informatie worden gebruikt voor het uitvoeren van diverse geotechnische studies.

Tanktransport en Opslag

Opslag en transport van eetbare oliën en vetten vraagt om kennis, ervaring, optimale hygiëne en een klantgerichte aanpak. Koole is op dit gebied al meer dan 50 jaar specialist.
Het betreffende tankopslgbedrijf biedt opslagfaciliteiten die voldoen aan de hoogste eisen wat betreft hygiëne en logistiek; onze vloot bestaat uit uiterst professionele binnenvaarttankers en coasters. Voor het transport over de weg beschikken wij over moderne tankauto's.

Vroom Funderingstechnieken kan weer een bijzonder project op het gebied van funderen toevoegen aan de referentielijst.

Feiten en getallen

Project 23082

Opdrachtgever
Tankstorage in havennummer 3250
Rotterdam Pernis
Aannemer
Geka Bouw BV Dordrecht
Constructeur
Ingenieursbureau Croes
Funderingswerkzaamheden
Vroom Funderingstechnieken, Oosthuizen
In de grond gevormde geheide Vibro-paal onder 16 vloervelden Tankput 5.
Het werk wordt in gedeeltes uitgevoerd omdat tussentijds bestaande tanks naar de nieuwe vloervelden moeten verhuizen en de putten die daardoor vrijkomen eerst op de aanwezigheid van bommen moeten worden onderzocht en de grond gesaneerd moet worden voordat de funderingspalen kunnen worden geproduceerd.

Specificatie Vibro-palen

 • Aantal ca. 1000 stuks
 • Doorsnede schacht/voetplaat 406/495, 457/560 en 508/600 mm
 • Lengte 37,9, 39,4, 40,9, 42,9, 46,9 en 47,1 m

Specificatie VGS groutinjectiepalen

Aantal 25 stuks
Doorsnede schacht/schroefpunt 457/560 en 559/680 mm
Lengte 34.2, 35.2, 40,7, 41.2 en 44.2 m

De Vroom ploeg die het record heit

(op de foto van links naar rechts)

 • Machinist Ronald Pronk
 • Erwin Spruijt
 • Rik Binken
 • Johan Buys (niet op de foto)

Funderingsmachine

 • Hitachi CX1100GLS voor de Vibro-palen
 • Hillcon CX900GLS voor de VGS groutinjectiepalen
   

Default rsm 78 104
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Rob Sman, bel +31(0)299 409 542 of stuur ons een e-mail.