Mini schroefwerk met groutinjectie - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Mini schroefwerk met groutinjectie

Teamwork in funderingstechnieken. Vroom en P. van ’t Wout gingen samen aan de slag met hun minifunderingsmachines voor de nieuwe Lidl in Vlaardingen. Er stonden 10 dagen op de planning om de funderingswerkzaamheden. De productie van de geschroefde groutinjectie stalenbuispalen verliep voorspoedig en kon in 6 dagen worden afgerond.

Een knap staaltje teamwork en vakwerk van de stalenbuispalen ploegen van Vroom Funderingstechnieken en P. van ‘t Wout Funderingstechnieken. P. van ‘t Wout Funderingstechnieken heeft reeds veel ervaring met schroefinjectiepalen en het uitvoeren van dit soort projecten met minifunderingsmachine.

Schroefinjectie

Bij schroef injectie stalenbuispalen worden de funderingspalen samengesteld uit segmenten stalen buizen. Deze segmenten zijn aan beide zijden voorzien van een schroefdraad: één kant mannetje andere zijde vrouwtje, De zijde van het vrouwtje wordt tijdens het boren aan
de bovenzijde gehouden. Het in de boorkast geplaatste segment wordt de grond ingedraaid.

Speciale schroefpunt

Het onderste (eerste) buissegment is voorzien van een aangelaste stalen voetplaat, een punt met schroefblad en een groutmondje. Door toepassing van de voetplaat wordt voorkomen, dat in de stalen buizen (grond-)water en/of grond, als vervuiling in de paal komt. De functie
van deze voetplaat is die van een bekisting c.q. waterdichte afsluiting. Tijdens het boren van de palen wordt er in en om de paal grout geïnjecteerd via de punt door de norsel. De schoepmaat bepaalt de diameter van de groutvoet in de vaste lage (zand) grond. In de slappe lagen wordt een theoretische diameter gehanteerd.

Segment op segment

Is het eerste segment de grond in geschroefd wordt elk volgende deel op de voorgaande geschroefd en de grond in gewerkt. Deze handeling wordt net zo lang herhaald totdat het
gewenste paalpuntniveau is bereikt. De segmentlengte die in een keer kan worden verwerkt is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en kan variëren. Om de palen naar het gewenste paalpuntni¬veau te kunnen boren, wordt gebruik gemaakt van een boormotor.

Precisiewerk

De stalen buissegmenten dienen in lijn van de paal-as op elkaar te worden geplaatst, anders kan dit ertoe leiden dat de palen kapot geboord worden.

 


FEITEN & GETALLEN

Project 68046

Locatie Lidl Vlaardingen
Aannemer ASK Romeijn Bouw
Constructeur Van der Weide van Bragt BV
Funderingswerkzaamheden
Geschroefde groutinjectie stalenbuispalen

  • Aantal 144 (waarvan Vroom 64)
  • Lengte 17 m
  • Diameter 219 mm