3 Appartementencomplexen - Vroom Funderingstechnieken
Default img 6247 project header

3 Appartementencomplexen

In het centrum van Zaandam, vlak aan De Zaan, is de basis gelegd voor drie complexen bestaande uit 21, 6 en 7 appartementen. Omdat de panden pal naast oude Zaanse woningen worden gebouwd, bieden DPA-palen voor deze locatie de uitkomst.

Drie vrienden hebben samen het bedrijf Floors opgericht, in wiens opdracht Vroom de palen heeft aangebracht. De drie complexen bevinden zich aansluitend aan elkaar waardoor alle 125 palen met een lengte tot 20 meter tegelijk konden worden aangebracht.

Zaanse grond

Gezien de Zaanse grondslag is er middels een laag repac (gebroken puin) voor gezorgd dat er voldoende draagkracht is voor de machine.

Default rsm 78 104
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Rob Sman, bel +31(0)299 409 542 of stuur ons een e-mail.