Doormeten palen

De integriteit van heipalen is controleerbaar. Door het akoestisch doormeten komen afwijkingen in beeld. Met behulp van computerprogramma’s en aan de hand van sonderingsonderzoek en het bodemprofiel kan berekend worden of mogelijke afwijkingen het draagvermogen negatief beïnvloeden. In opdracht meet Vroom Funderingstechnieken alle palen ultrasoon door zodat de integriteit van elke paal gerapporteerd kan worden.

Werkingsprincipe

Bij het akoestische doormeten brengt een slag met een kunststof hamer op de paalkop een geluidsgolf in de paal. Een versnellingsopnemer neemt de reflexen vanuit de paalschacht op en stuurt dit naar een verwerkingseenheid, waarbij het signaal wordt gefilterd en verstrekt. De schokgolf loopt door de paal in de lengterichting tot aan de paalpunt en weer terug tot aan de paalkop. De snelheid waarmee dit gebeurt is afhankelijk van de elasticiteitsmodulus en de dichtheid van het paalmateriaal (beton). De loopsnelheid van de ingebrachte schokgolf bedraagt voor in de grond gevormde palen tussen de 3700 en 4000 m⁄sec en voor prefab betonpalen tussen de 4000 en 4400 m⁄sec.

Doormeten palen
Doormeten palen
Doormeten palen
Naar boven