Heitoezicht

De heiopzichters zijn geschoold in het controleren en het beoordelen van de kwaliteit in de uitvoeringsfase. Daarnaast kunnen zij sonderingsrapporten, bouwtekeningen en palenplannen lezen.

Rapportage

Uiteraard wordt voldaan aan de noodzakelijke veiligheidsaspecten op de bouw en er wordt gewerkt volgens de VCA checklist. De sterkte (continuïteit) van in de grond gevormde palen kan, indien daar opdracht voor is gegeven, worden gecontroleerd door middel van akoestisch doormeten. Vroom Funderingstechnieken laat zich in deze adviseren door en werkt samen met gerenommeerde grondmechanische adviesbureaus.

De opdrachtgever ontvangt een rapportage met het dagboek van de opzichter en indien hiertoe opdracht wordt gegeven voorzien van de heistaten en indien van toepassing een rapport met de akoestische meetresultaten.

Heitoezicht
Heitoezicht
Heitoezicht

Deel dienst:

Naar boven