Meetdienst

Een correcte maatvoering voorkomt onnodige discussie: vooraf en achteraf. Bijvoorbeeld over de te gebruiken piketten, het uitzetten van het palenplan, de uitvoering van het heiwerk of de laatste update in het tekenwerk. Het uitvoerend bouwbedrijf weet bovendien van meet af aan waarvoor Vroom verantwoordelijk is. Als u dit wilt, kan Vroom al in offertestadium adviseren over de maatvoering. Dit verbetert de voortgang van het project.

Eigen meetdienst

Vroom Meetdienst heeft haar kracht in eerste instantie bewezen in de maatvoering van projecten, waarin Vroom Funderingstechnieken de funderingspalen aanbrengt en waar ook de aanvullende (prefab) funderingsconstructie wordt geleverd en gemonteerd.

Vroom Meetdienst kent drie mogelijkheden:

Maatvoering in combinatie met heiwerk
Maatvoering in combinatie met een prefab fundering
Maatvoering in combinatie met heiwerk én een prefab fundering
De diverse mogelijkheden worden nader toegelicht

Maatvoering van het heiwerk

De combinatie ‘maatvoering en heiwerk’ is een optimale start van uw bouwproject; nieuwbouw, verbouw, aanbouw of funderingsherstel. De maatvoerder van Vroom Meetdienst maakt deel uit van het bouwteam en zorgt dat het maatvoeren, op basis van de actuele situatie en tekeningen, nauwkeurig en in goed overleg met de opdrachtgever wordt voorbereid en uitgevoerd.

Maatvoering van de prefab fundering

De combinatie ‘maatvoering en prefab fundering’ biedt diverse opties. De meest gebruikelijke combinatie richt zich op het toepassen van prefab funderingsbalken. Bij prefab funderingsbalken kunnen ankergroepen al tijdens de productie worden geplaatst. In de betonfabriek worden ankergroepen tot op de millimeter nauwkeurig gepositioneerd in de mal. Op de bouwplaats levert dit tijdwinst en een perfecte maatvastheid op. Op de bouwplaats worden de prefab funderingsbalken onder begeleiding van onze maatvoerder op de ankermaat gesteld.

Maatvoering van het heiwerk en de prefab fundering

De combinatie ‘maatvoering, heiwerk en een prefab fundering’ kent als belangrijkste winstpunt dat Vroom als enige partij verantwoordelijk is voor de juiste maatvoering in deze eerste en belangrijke fase van het bouwproces. Bij een totaalpakket kan Vroom starten met het maatvoeren van het grondwerk en eindigen op het niveau van de begane grondvloer of de verdiepingsvloer. Ook kunnen vloerplaten, stramienlijnen en hoekpunten van casco’s worden uitgezet. De maatvoering van het heiwerk wordt in fases uitgezet in hoeveelheden die Vroom verantwoord acht. Dit is onder andere afhankelijk van het palenplan en de kwaliteit van de bouwput.

Wat doen wij?

Vroom Meetdienst is specialist in het inmeten van gemeentepunten, bestaande gebouwen en palen (het maken van ‘as-built’-tekeningen en rapportage). Bovendien verzorgen wij het uitzetten van grondwerk, piketten, stramienen, funderingsbalken en poeren, ankergroepen en instortvoorzieningen. Ook voor het afschrijven van de afhakhoogte van de paalkoppen en de maatvoering van kelders, wanden, casco’s en verdiepingsvloeren is Vroom Meetdienst inzetbaar. Bij speciale projecten is het mogelijk dat de maatvoering doorlopend plaatsvindt.

Vanzelfsprekend

 • Onze maatvoering is ISO 9001 gecertificeerd
 • Bij eventuele paalafwijkingen treedt de constructeur van Vroom direct in overleg met de hoofdconstructeur om de afwijking te bespreken en de beste oplossing aan te bieden
 • Vroom is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maatvoering
 • Piketten/stekken hebben voldoende lengte en worden afgestemd op de grondgesteldheid van de bouwput
 • Piketten/stekken worden in het kader van duurzaam bouwen zoveel mogelijk hergebruikt

Standaardpakket

Het standaardpakket bestaat uit drie onderdelen:

Het inmeten van:

 • Basispunten (gemeentepunten) en het maken van de grondslag
 • Paalafwijkingen ten opzichte van de uitgezette positie; deze afwijkingen worden in kaart gebracht op een inmeet tekening

Het uitzetten van:

 • Grondwerk
 • Palen aan de hand van het palenplan: te lood of schoor
 • De afhakhoogte voor het snellen en ruimen (Z-as)
 • Prefab of traditionele fundering, bergingsvloeren en garagevloeren
 • Bedrijfsvloeren met draingoten en overige instortvoorzieningen
 • Ankergroepen en overige instortvoorzieningen
 • Prefab vloerelementen
 • Stramienlijnen op de fundering en/of vloer of op het bouwraam
 • Wandelementen

De ‘as-built’ revisietekeningen:

Deze maken deel uit van het standaardpakket.

Extra opties

Het standaardpakket kan worden uitgebreid met een aantal extra opties, bijvoorbeeld:

 • Het in kaart brengen en inmeten van de bestaande situatie en de naastgelegen of omliggende bebouwing. De meetresultaten kunnen gebruikt worden voor de positionering van de nieuwbouw
 • Het meten van de hoogtematen (Z-as) om bijvoorbeeld de hoogte van de begane grondvloer ten opzichte van het bestaande maaiveld vast te leggen. Dit is van belang bij het maatvoeren van de fundering en het uitzetten van de vloeren en de wanden bij een kelder
 • Het maatvoeren met piketten van de funderingscontouren, tussenstramienen en poeren. U kunt hierbij aangeven of Vroom moet uitgaan van de betonmaat of van de buitenkant van de bekisting
 • Het maatvoeren van de vloercontouren voor in het werk gestorte vloeren, inclusief details zoals draingoten
 • Het uitzetten van de contouren van prefab vloerelementen bovenop de fundering. Er is direct te zien waar de pasplaten komen en dit versnelt de montage van de prefab vloerelementen
 • Het maatvoeren van een traditioneel casco d.m.v. lijnen op de vloeren. Voor een prefab casco worden houten klossen gebruikt.
 • De controle en vastlegging meetresulaten tijdens de montage.
Meetdienst
Meetdienst
Meetdienst
Meetdienst
Meetdienst
Meetdienst
Meetdienst
Meetdienst

Deel dienst:

Naar boven