VFT Training Centre - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

VFT Training Centre

Geen mens is te oud om te leren. Personeel met de juiste kwalificaties maakt het verschil nu en in de toekomst. Het VFT Training Centre staat voor oplossingsgericht en praktisch denken en opleiden.

Vergrijzing en zij-uitstroom van personeel noodzaken tot een gefundeerde aanpak van het kennisniveau binnen het eigen bedrijf. Het is belangrijk om in goede en slechte tijden aandacht te schenken aan het leveren van kwaliteit en het reduceren van faalkosten hoog in de prioriteitenlijst te houden. De praktische benadering van het VFT Training Centre sluit hier goed op aan. De aanwezige expertise en een heldere aanpak worden enorm gewaardeerd, zowel door opdrachtgevers uit de funderingsbranche en de bouwwereld, als de cursisten zelf.

Het VFT Training Centre werkt samen met alle bekende aanbieders van scholingen voor de aannemersbranche in de segmenten woningbouw, utiliteitsbouw en infra, te weten Bouwradius en SPGNH.