WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid)

De Wet Ketenaansprakelijkheid is een Nederlandse wet die is ingevoerd om onderbetaling en uitbuiting van werknemers, vooral in de bouwsector, tegen te gaan. De wet maakt opdrachtgevers en hoofdaannemers mede aansprakelijk voor de loonbetaling aan werknemers van hun onderaannemers. Dit betekent dat als een onderaannemer de werknemers niet correct betaalt, de werknemers of de Belastingdienst de opdrachtgever of de hoofdaannemer kunnen aanspreken om alsnog het verschuldigde loon te voldoen. Het doel van de WKA is om ervoor te zorgen dat alle werknemers, ook die van onderaannemers, eerlijk worden betaald voor hun werk.

De documenten kunnen hier worden gedownload.

Naar boven