Diensten - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Onze diensten

Img 003

Advies en onderzoek

Op verzoek verricht Vroom Funderingstechnieken onderzoek of geeft advies. Bijvoorbeeld over de diverse paalsystemen die in aanmerking kunnen komen, over aanvullende betonwerkzaamheden, dan wel een uitgekiende combinatie van paalsysteem en betonwerk.

Lees verder

Doormeten palen

Om de sterkte van een in de grond gevormde betonpaal aan te tonen wordt de integriteit na het uitharden van de beton akoestisch doorgemeten. Gemeten wordt met een geijkt meetsysteem van IFCO/TNO-Profound.

Lees verder

Engineering

Indien relevant geeft Vroom Funderingstechnieken in offertestadium economische alternatieven in paalsystemen aan. Het ontwerpen en doorrekenen van de aangeboden funderingsconstructie, het berekenen van het grondmechanisch draagvermogen of het geven van technische adviezen op het gebied van funderen gebeurt op aanvraag.

Lees verder

Feestpalen slaan

Bij het slaan van een eerste officiële paal is vuurwerk tegenwoordig uit den boze. Echter, ter opluistering van de feestvreugde hebben wij een fraai alternatief beschikbaar: de Oud-Hollandse Driepootstelling.

Lees verder

Geluidsreductie

Vroom Funderingstechnieken stond mede aan de wieg van diverse ontwikkelingen die zich richten op het beperken van geluid. Waar nodig worden geluidsreducerende maatregelen getroffen, zoals het aanbrengen van geluidsmantels, waarmee geluidreductie is te realiseren. Ook kan worden uitgeweken naar een ander geluidsarm paalsysteem.

Lees verder

Heitoezicht

Vroom Funderingstechnieken heeft een aantal ervaren heiopzichters ter beschikking. Met een ruime ervaring als machinist of uitvoerder en een brede kennis op het gebied van de diverse paalsystemen.

Lees verder

Meetdienst

Uw bouwproject valt of staat met een betrouwbare en solide basis. Exacte maatvoering van paalfunderingen en betonwerk is dan ook cruciaal. Vroom zorgt voor efficiënte en exacte maatvoering van alle denkbare funderingswerkzaamheden.

Lees verder

Prefab beton montage

Naast de levering van prefab betonnen elementen monteren wij ook elementen van derden. De montage vindt plaats in de kelder of op de beganegrond van zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Eventueel in combinatie met alle typen funderingspalen.

Lees verder

Snellen en ruimen

Het (hydraulisch) snellen van de palen kan door ons worden uitgevoerd. Op uw verzoek ruimen wij ook het puin op en voeren dit af. Vraag naar onze mogelijkheden.

Lees verder

VFT Outsourcing

VFT Outsourcing kan wereldwijd de beschikbare expertise waarover het Nederlandse familiebedrijf beschikt op maat aanbieden en projecten op een efficiënte wijze laten uitvoeren.

Lees verder

VFT Training Centre

Geen mens is te oud om te leren. Personeel met de juiste kwalificaties maakt het verschil nu en in de toekomst. Het VFT Training Centre staat voor oplossingsgericht en praktisch denken en opleiden.

Lees verder

VFT Workwear

Werknemers zijn het visitekaartje van het bedrijf en een beter referentiekader dan je eigen medewerkers is er niet: alle buitendienstmedewerkers van Vroom Funderingstechnieken dragen daarom ook de geavanceerde werkkleding van VFT Workwear. Deze lijn van producten is door medewerkers getest op het gebied van kwaliteit, comfort, veiligheid en functionaliteit.

Lees verder