Windplan Groen Biddinghuizen

45 fundaties 1952 palen

In de omgeving van Biddinghuizen maken we voor 45 windturbines in Windpark Groen de fundering met vibropalen. Dat de fundatie van een moderne windmolen van zeer groot belang is, mag als vanzelfsprekend worden beschouwd. Toch lichten we graag toe waaróm dit zo is en wat daar allemaal bij komt kijken.

Een holle buis wordt tussen de 15 en 20 meter in de grond getrild (gevibreerd), die daarna met wapening en vloeibaar beton wordt gevuld en waarna de buis weer uit de grond wordt getrild. Op deze manier ontstaan in de grond gevormde palen. Om en om wordt een rechte en een schuine (schor) paal gemaakt, waardoor de enorme krachten aan de voet van de windmolen nog beter kunnen worden opgevangen.

Aan de vibropalen wordt de fundering (ankerkooi) en bekisting bevestigd, die bestaat uit ongeveer 100 ton ijzer en die vervolgens wordt volgestort met ongeveer 800 kuub beton. Voor de verdichting van het beton, dus om alle lucht eruit te halen, worden trilnaalden gebruikt. Na enkele dagen kan de bekisting worden verwijderd en na ongeveer een maand, wanneer het beton volledig is uitgehard, kan de opbouw, dus de windmolen zelf, worden geplaatst.

Een project van nationaal belang

Produceren van groene energie is onderdeel van de klimaatdoelstellingen voor Nederland. In het Regioplan Windenergie kiest de overheid in Flevoland voor clustering van windturbines in grootschalige projecten. Windplan Groen zorgt voor de invulling hiervan in het oostelijk deel van Flevoland. Windkoepel Groen is de initiatiefnemer van dit plan. Windplan Groen wordt ontwikkeld door de gezamenlijke inspanning van initiatiefnemers, overheden en belangrijke partners. Uitgangssituatie is vastgelegd in Regioplan Windenergie dat in 2016 door de regionale overheden is vastgesteld. Omdat het plan groter is dan 100 MW is het een RCR-project en is het ministerie van Economische Zaken (samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu) bevoegd gezag.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de energie die nodig is om een windturbine te produceren, te bouwen en te onderhouden, na drie tot zes maanden draaien van de windturbine al is terugverdiend. Daarna levert de windturbine minimaal 20 jaar schone, CO2-vrije energie.

Tijdens de bouw van de windturbines wordt er een geringe hoeveelheid stikstof uitgestoten, maar de windturbines zullen vervolgens een forse bijdrage leveren aan het verminderen van de stikstofuitstoot in Nederland. Tijdens de twee jarige bouw van de nieuwe windturbines van Windplan Groen wordt er door bouwverkeer en bouwwerkzaamheden circa 3400 kilo stikstof per jaar uitgestoten. Tijdens de exploitatieperiode van minimaal 25-jaar wordt met de turbines jaarlijks meer dan 740.000 kilo stikstof bespaard. Dat betekent dat over 25 jaar vele malen meer stikstofuitstoot wordt voorkomen dan tijdens de bouw wordt uitgestoten.

Om de uitstoot van stikstof tijdens de bouw te neutraliseren, is in overleg met de overheden en twee ondernemers overeenstemming bereikt over het intrekken van de vergunningen en het veranderen van het bestemmingsplan voor de intensieve veehouderijen. De stikstofuitstoot die hiermee wordt weggenomen, saldeert ruimschoots de uitstoot die ontstaat tijdens de bouw van de windturbines. Dit is juridisch geborgd en een solide oplossing voor de uitdaging die was ontstaan nadat de PAS door de Raad van State ongeldig was verklaard.

Windplan Groen Biddinghuizen
Windplan Groen Biddinghuizen
Windplan Groen Biddinghuizen
Windplan Groen Biddinghuizen
Windplan Groen Biddinghuizen
Windplan Groen Biddinghuizen

Een project van nationaal belang

Produceren van groene energie is onderdeel van de klimaatdoelstellingen voor Nederland. In het Regioplan Windenergie kiest de overheid in Flevoland voor clustering van windturbines in grootschalige projecten. Windplan Groen zorgt voor de invulling hiervan in het oostelijk deel van Flevoland. Windkoepel Groen is de initiatiefnemer van dit plan. Windplan Groen wordt ontwikkeld door de gezamenlijke inspanning van initiatiefnemers, overheden en belangrijke partners. Uitgangssituatie is vastgelegd in Regioplan Windenergie dat in 2016 door de regionale overheden is vastgesteld. Omdat het plan groter is dan 100 MW is het een RCR-project en is het ministerie van Economische Zaken (samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu) bevoegd gezag.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de energie die nodig is om een windturbine te produceren, te bouwen en te onderhouden, na drie tot zes maanden draaien van de windturbine al is terugverdiend. Daarna levert de windturbine minimaal 20 jaar schone, CO2-vrije energie.

Tijdens de bouw van de windturbines wordt er een geringe hoeveelheid stikstof uitgestoten, maar de windturbines zullen vervolgens een forse bijdrage leveren aan het verminderen van de stikstofuitstoot in Nederland. Tijdens de twee jarige bouw van de nieuwe windturbines van Windplan Groen wordt er door bouwverkeer en bouwwerkzaamheden circa 3400 kilo stikstof per jaar uitgestoten. Tijdens de exploitatieperiode van minimaal 25-jaar wordt met de turbines jaarlijks meer dan 740.000 kilo stikstof bespaard. Dat betekent dat over 25 jaar vele malen meer stikstofuitstoot wordt voorkomen dan tijdens de bouw wordt uitgestoten.

Om de uitstoot van stikstof tijdens de bouw te neutraliseren, is in overleg met de overheden en twee ondernemers overeenstemming bereikt over het intrekken van de vergunningen en het veranderen van het bestemmingsplan voor de intensieve veehouderijen. De stikstofuitstoot die hiermee wordt weggenomen, saldeert ruimschoots de uitstoot die ontstaat tijdens de bouw van de windturbines. Dit is juridisch geborgd en een solide oplossing voor de uitdaging die was ontstaan nadat de PAS door de Raad van State ongeldig was verklaard.

Deel project:

Realisatie
06-04-2022 t/m 30-09-2022
Locatie
Biddinghuizen
Opdrachtgever
Windkoepel Groen
Aannemer
H4A Windenergie B.V.
Architect
Synergie
 
Cajo Vroom
Commercieel Adviseur, Projectleider

Deel project:

Naar boven